Management en leiderschap ontwikkelen

MOVE Up
Wat

MOVE Up zetten we in voor de ontwikkeling van managementcompetenties of leiderschap, individueel of in teamverband.

 
Wanneer
U en uw leidinggevende medewerker(s) ambiëren verdere of versnelde groei in de huidige rol om de organisatie vooruit te helpen. 
Waarom

In uw organisatie is meer of ander leiderschap nodig. Of meer of ander managementgedrag. 

Of beide. 

 
Wie

Iedereen in een coördinerende- of leidinggevende functie, vanaf MBO4+ niveau.

Thema's voor managers en leiders

Waar ligt je kracht? Wat wil je ontwikkelen? Hoe? Wie en welke omstandigheden gaan je daarbij helpen en hoe organiseer je dat? Wat verwacht de werkomgeving van je? Hoe borg je dat jouw ontwikkeling in lijn blijft met die van de organisatie? Hoe combineer je een en ander met de andere rollen in je leven? Ben je in balans of vraagt dat ook aandacht?