Beweging
MOVE2 verbetert uw bedrijfsresultaten of -processen door u en uw medewerkers te inspireren om in beweging te komen en te blijven. Samen verhogen we de waarde van het menselijk kapitaal in uw organisatie en creëren we nieuwe kansen!
 
Plan do check act
MOVE2 hanteert een methodische werkwijze. 
Onze dienstverlening start met aandacht voor uw vraag en de gewenste resultaten. Deze plaatsen we steeds in de context van de in- en externe omgeving van uw organisatie. 
 
Naar buiten 
We gaan 'naar buiten', naar authentieke locaties dicht bij de natuur. Waar nodig zetten we fysieke beweging in om mentaal in beweging te komen én om een gezonde balans tussen lichaam & geest en tussen werk & privé te bevorderen.
 "Mens sana in corpore sano" 
 
Waar staat MOVE2 voor?
Bij MOVE2 hechten we aan samenwerken, resultaat, plezier, respect, flexibiliteit en continuïteit. Dat zijn de waarden die we in praktijk brengen bij het werken voor onze klanten en het ontwikkelen van ons netwerk.
 
Letterlijk
MOVE is de afkorting voor Mensen & Organisaties Veranderen Effectief.
In de Engelse taal associëren we 'move' met bewegen, veranderen en handelen.
 

Too, to en two

De 2 in MOVE2 staat voor onze ambitie om medewerkers én organisatie te ontwikkelen en verwijst naar de doelgerichtheid in de aanpak. Ze staat tevens voor de dubbele betekenis die we aan bewegen toekennen: letterlijk bewegen om de beweging figuurlijk op gang te brengen of te versnellen.